Afspraak maken

U kunt met of zonder verwijzing van een arts een afspraak maken in de praktijk. U kan direct bellen (011/551200 of 0496/805361) voor een afspraak of voor meer informatie. Als wij met cliënten in gesprek zijn, kunt u het antwoordapparaat treffen. Indien u binnen kantoortijden belt en het antwoordapparaat inspreekt, wordt u vrijwel altijd dezelfde dag terug gebeld.

U kan ook mailen voor meer informatie naar elke.dox@ptp-deholsteen.be.

Kosten 

De kostprijs per sessie is €70

Er zijn een aantal ziekenfondsen die terugbetaling voorzien. U kan hierover informeren bij je ziekenfonds of hier.

Indien u niet aanwezig kan zijn op de afspraak, vragen wij u om ons zo spoedig mogelijk te verwittigen. Dit ten laatste 24u op voorhand. Op deze manier kunnen wij uw plekje aan iemand anders geven. Indien u niet verwittigt, ofwel laattijdig verwittigt, dient u de gemaakte afspraak toch te vergoeden.