Meestal wordt u doorverwezen via uw huisarts. U kunt ons direct bellen (011/551200 of 0496/805361) voor een afspraak of voor meer informatie. Als wij met cliënten in gesprek zijn, kunt u het antwoordapparaat treffen. Indien u binnen kantoortijden belt en het antwoordapparaat inspreekt, wordt u vrijwel altijd dezelfde dag terug gebeld.
U kan ook mailen voor meer informatie naar elke.dox@ptp-deholsteen.be.

U kan onze folder downloaden.

Kosten 

De kostprijs per sessie is 60 Euro. 

Terugbetaling door mutualiteit van prestaties door psychologen en psychotherapie:
  • In België is de uitoefening van de klinische psychologie en van de psychotherapie nog niet wettelijk geregeld. Psychologen zijn nog niet opgenomen in de nomenclatuur van het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeits-Verzekering (RIZIV).
  • Toch zijn er reeds een aantal instanties die prestaties van psychologen geheel of gedeeltelijk terugbetalen binnen bepaalde grenzen en voorwaarden. Wij raden u aan om voor meer informatie zelf contact op te nemen met de mutualiteit, waarbij u bent aangesloten. Via de volgende link bekomt u een overzicht van mogelijke terugbetalingen per mutualiteit: http://users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Terugbetaling.htm#overzicht

Indien U niet aanwezig kan zijn op de afspraak, vragen wij U om ons zo spoedig mogelijk te verwittigen. Dit ten laatste 24u op voorhand. Op deze manier kunnen wij uw plekje aan iemand anders geven. Indien u niet verwittigt, ofwel laattijdig verwittigt, dient u de gemaakte afspraak toch te vergoeden.